Stáva sa Vám, že pri komunikácii zažívate tieto problémy?

1. Nervozita alebo napätie v prítomnosti určitých ľudí. Neschopnosť byť práve tu a byť sám sebou.

2. Neschopnosť sa sebaisto, ľahko a bez námahy pozrieť na inú osobu.

3. Problémy hovoriť jasne - ľudia vás musia žiadať, aby ste zopakovali to, čo ste povedali.

4. Problémy hovoriť, pretože iní vás prerušujú alebo vám skáču do reči.

5. Problém pohodlne počúvať druhých a venovať im pozornosť.

6. Neschopnosť dať ľudom najavo, že ich počúvate a rozumiete im. Hovoria Vám „Ty ma nepočúvaš,“ keď počúvate.

7. Ľudia hovoria a hovoria a vy neviete ako ich zastaviť, aby počúvali to, čo im chcete povedať.

8. Niekto vám položí otázku, ktorá sa vás dotkne alebo vás uvedie do rozpakov a vy chcete ukončiť jeho pýtanie sa, bez akéhokoľvek rozrušenia – ako to urobíte?

9. Problém s nadviazaním konverzácie s neznámou osobou v obchodných alebo spoločenských situáciách.

10. Ako dostať niekoho, kto je tichý a neochotný rozprávať do komunikácie.

11. Chcete opustiť nejakú tému a prejsť na inú. Ako to urobíte hladko a bez rozrušenia?

12. Problémy so získavaním odpovedi na otázku.

13. Počas komunikácie sa objaví rozrušenie alebo rozčúlenie. Ako to hladko zvládnete, aby ste mohli pokračovať v rozhovore.

14. Problémy s ukončením komunikácie hladko a bez rozladenia.

Odpovedali ste kladne na niektorú z týchto otazok?

Ak áno, dobrou správou je, že sa s tým dá niečo urobiť.

Zapíšte sa na kurz: Komunikáciou k úspechu :)

Kurz trvá 3 dni celodenného štúdia od 9:00 do 20:30. 

Viac informácií na tel. 0908 783 356

"Človek je mŕtvy do tej miery, do akej nedokáže komunikovať. Je živý do tej miery, do akej komunikovať dokáže. Nespočetným množstvom testov som objavil (až do bodu, keď sa to dá považovať za nezvratné), že jediný spôsob, ako napraviť žitie, je naďalej komunikovať. Človek musí zlepšiť svoju schopnosť komunikovať. "

L. Ron Hubbard