Scientológia zastrešuje schopnosti človeka a zaoberá sa nimi. Termín Scientológia je prevzatý z latinského slova scio (znalosť v plnom zmysle slova) a gréckeho slova logos (štúdium niečoho). Scientológia je ďalej definovaná ako "štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, vesmírom a ostatnému životu".

Dianetika je predchodkyňou a pododborom Scientológie. Ani Dianetiku ani Scientológiu si netreba mýliť s "modernou psychológiou".

Scientológia dokáže meniť a mení správanie a inteligenciu a môže pomáhať a pomáha ľuďom študovať život. Scientológia nevyučuje pod hlavičkou "psychológie" dialektický materializmus (marxistická teória, ktorá hovorí, že všetky veci vrátane mysle a duše sú materiálne).

Scientológia používaná trénovaným aj netrénovaným človekom dokáže zlepšiť zdravie, inteligenciu, schopnosti, správanie, zručnosti a výzor ľudí.

Ciele Scientológie