Civilizácia bez šialenstva, bez zločinov a bez vojen, kde schopní môžu prosperovať a poctiví ľudia môžu mať  práva a kde je človek slobodný, aby mohol stúpať k vyšším výšinám, to sú ciele Scientológie.