"Myšlienka, že človek je spoluvlastníkom planéty a že by sa o ňu mohol a mal pomáhať starať, sa môže zdať obrovská a pre niektorých úplne nereálna. Ale to, čo sa dnes stane na druhom konci sveta, aj keď veľmi vzdialenom, môže ovplyvniť  to, čo sa stane vo vašom vlastnom dome.
 
Nedávne objavy kozmických sond vyslaných na Venušu ukázali, že naša planéta by mohla upadnúť do takej miery, že by už viac nepodporovala život. 
A mohlo by k tomu dôjsť už počas vášho života. 
 
Vyrúbte príliš mnoho lesov, znečistite príliš mnoho riek a morí, zničte atmosféru a schytáme to na plnej čiare.
Teplota povrchu zeme sa môže vyšplhať na pálivé hodnoty a dážď zmeniť na kyselinu sírovú.
Všetok život by mohol vymrieť. 
 
Možno si kladiete otázku:
"Aj keby to bola pravda, čo s tým ja môžem urobiť?"
Nuž, možno už len fakt, že zvraštíte čelo, keď ľudia robia veci, ktoré ničia planétu, znamená, že s tým niečo robíte. Niečo by ste s tým robili už aj keby ste boli názoru, že planétu nie je dobré ničiť a zmieňovali by ste sa o tom. 
 
Starostlivosť o planétu začína na vašom vlastnom dvore. Rozširuje sa do oblasti, kadiaľ chodíte do školy, či do práce. Zahŕňa miesta na piknik či miesta, kam chodíte na prázdniny. Odpad, ktorý znečisťuje terén a vodné zdroje , suché kry, ktoré vytvárajú nebezpečenstvo ohňa, sú všetko veci, ku ktorým človek nemusí prispievať, ale proti ktorým môže, keď nemá nič iné na práci, niečo podniknúť. Zasadenie stromu sa môže zdať človeku trochu málo, ale je to niečo. "
 
L.Ron Hubbrad
z knihy Cesta ku šťastiu

Video 12. pravidlo – Cesta ku šťastiu

Kniha Cesta ku šťastiu

DVD Cesta ku šťastiu