Oxfordský test schopností Náhľa na výsledný graf Oxfordského testu schopností podáva obrázok osobnosti človeka tým, že meria rozdielne charakteristiky alebo vlastnosti. Vlastnosť je definovaná ako duševná charakteristika alebo charakteristický rys.

Napríklad čestnosť je dobrá vlastnosť. Tento test sa skladá z dvesto otázok. Tie sú rozdelené do desať rôznych sád po dvadsiatich otázkach, z ktorých každá sada meria vždy jednu vlastnosť osobnosti. Posudzuje sa celkom desať vlastností.

Dvadsať otázok, ktoré merajú každú jednotlivú vlastnosť, sú náhodne očíslované a umiestené niekde medzi dvesto otázkami. Napríklad otázky, ktoré merajú rys A (stabilita), sú označené číslami 1, 8, 15, 17, 42, 46 atď. Testovaný odpovie na každú otázku buď áno (+), možno (m), alebo nie (-), a to tak, že označí okienko za otázkou v príslušnom stĺpci. Pokiaľ chcete odpoveď vymazať, jednoducho označte iné okienko. Na základe uvedených odpovedí sú pripisované body.

Tie sú potom pre každú vlastnosť sčítané a výsledky sú zaznačené do grafu Oxfordského testu schopností. Test nie je časovo obmedzený. Vyhodnotenie výsledkov testu poskytujeme výhradne osobne, v našom Centre. Inak informácie nepostkytujeme. Vyhodnotenie testu robí kvalifikovaný personál.

oca

Inštrukcie

1. Uistite sa, že rozumiete každej otázke; prečítajte si ju toľkokrát, koľkokrát potrebujete. Odpovedzte prosím na každú otázku. Ak si nie ste niektorou odpoveďou istý, môžete poslať mailom komentár k nej.

2. Nezdržujte sa príliš dlho pri jednej otázke. Odpovedzte na ňu hneď, len čo ju pochopíte, a pokračujte ďalšou.

3. Pokým by odpoveď bola iná, čo sa minulosti a prítomnosti týka, odpovedajte vo vzťahu k prítomnosti.

4. Na liste s odpoveďami máte voľbu medzi tromi okienkami, do ktorých zaznamenáte svoju odpoveď. 

áno (+): znamená prevažne áno alebo celkom áno

mozno (m): znamená neistotu; možno; ani nie celkom áno ani nie celkom nie

nie (-): znamená prevažne nie alebo celkom nie

5. Odpoveď označte zreteľnou značkou do príslušného okienka a stĺpca pri čísle otázky. Pokiaľ chcete odpoveď zmeniť, prejdite na správne „okienko“ a kliknite naň. Uistite sa, že odpoveď je správna. Pokiaľ máte akékoľvek komentáre, môžete nám ich zaslať mailom.

6. Vyplňte svoje meno, adresu atď. do príslušných kolóniek, začnite otázkou č. 1 a postupujte v označovaní svojich odpovedí na otázky podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Oxfordský Test Schopností

Oxfordský Test Schopností
Súhlas s evidenciou údajov *
1. Robíte bezmyšlienkovité poznámky alebo vznášate bezmyšlienkovite obvinenia, ktoré neskôr ľutujete?
2. Keď sú ostatní poplašení, zostávate vy pomerne pokojný?
3. Listujete si len tak pre zábavu v cestovných poriadkoch, adresároch, alebo slovníkoch?
4. Pokiaľ by ste boli požiadaný o rozhodnutie, boli by ste ovplyvnený tým, či máte k osobe, ktorej sa to týka, kladný alebo záporný vzťah?
5. Zamýšľate mat' vo svojej rodine dve alebo menej detí, hoci by vaše príjmy a zdravie dovoľovali viac?
6. Máte niekedy šklbanie vo svaloch, aj keď pre to nie je žiadny logický dôvod?
7. Dali by ste prednosť postaveniu, v ktorom by ste nemuseli niesť zodpovednosť za rozhodovanie?
8. Sú vaše konania ostatnými považované za nevypočítateľné?
9. Myslíte si, že by sa malo vydávať viac peňazí na sociálne zabezpečenie?
10. Zaujímajú vás veľmi ostatní ľudia?
11. Je váš hlas vo svojej výške skôr monotónny ako premenlivý?
12. Nechávate zvyčajne ostatných, aby začali s konverzáciou?
13. Zaujme vás ľahko konverzácia druhých ľudí?
14. Zabránila by vám myšlienka, že spôsobujete bolesť poľovnej zveri, malým zvieratám alebo rybám, v poľovačke či rybolove?
15. Ste vo svojom správaní často impulzívny?
16. Hovoríte pomaly?
17. Ste zvyčajne znepokojený ohľadom potreby ochrany svojho zdravia?
18. Ak sa stane niečo nečakané, začne vám šklbať vo svaloch?
19. Ste v požiadavkách, ktoré kladiete na svojich zamestnancov, príbuzných alebo žiakov, zvyčajne ohľaduplný?
20. Myslíte si, že by ste mohli mať správny bleskový úsudok?
21. Trápia vás ešte stále vaše minulé neúspechy?
22. Stáva sa, že občas bývate niekoľko dní obzvlášť aktívny?
23. te znechutený, keď sa vám ostatní snažia hovoriť, čo máte robiť?
24. Je pre vás zvyčajne ťažké priznať sa a vziať za danú vec zodpovednosť?
25. Máte skôr malý okruh blízkych priateľov namiesto veľa priateľov, s ktorými sa letmo poznáte?
26. Je váš život neustálym bojom o prežitie?
27. Spievate si, alebo pískate, často len tak pre zábavu?
28. Považujú vás priatelia za dobrosrdečného?
29. Je pravda, že by ste radšej príkazy dávali ako prijímali?
30. Radi oznamujete ľuďom najnovšie škandály o vašich spolupracovníkoch a známych?
31. Mohli by ste súhlasiť s „prísnou disciplínou“?
32. Spôsobila by vám myšlienka, že by ste začali úplne odznova, veľ starostí?
33. Snažíte sa ostatných rozosmiať alebo spôsobiť, aby sa usmievali?
34. Je pre vás jednoduché vyjadriť svoje emócie?
35. Zdržíte sa výčitiek, ak niekto príde neskoro na schôdzku?
36. Hľadia na vás ostatní občas ako na „kaziča zábavy“?
37. Myslíte si, že existujú ľudia, ktorí sú voči vám celkom určite nepriateľskí a ktorí pracujú proti vám?
38. Pripustili by ste, že ste sa mýlili, len preto, aby bol pokoj?
39. Je len málo ľudí, ktorých máte naozaj radi?
40. Ste len málokedy šťastný, s výnimkou okamihov, keď na to máte zvláštny dôvod?
41. Chodíte v spoločnosti (na večierku a pod.) od jedného k druhému?
42. Robíte rozumné opatrenia, aby ste zabránili úrazom?
43. Ste nervózny pri predstave, že by ste mali hovoriť pred ľuďmi?
44. Keby ste v obchode videli tovar, ktorý je očividne označený zlou, veľmi nízkou cenou, snažili by ste sa ho za tú cenu kúpiť?
45. Myslíte si často, že sa na vás ostatní pozerajú alebo o vás hovoria za vašim chrbtom?
46. Dostávate sa neustále do problémov?
47. Existuje niečo určité, čo neznášate alebo čoho sa bojíte?
48. Dávate pri športe prednosť role diváka pred aktívnou účasťou?
49. Pripadá vám ľahké byť nestranný?
50. Máte pri styku s ostatnými členmi rodiny pevne danú úroveň zdvorilého správania, ktorú dodržiavate?
51. Viete večierok poriadne „roztočiť“?
52. Kúpili by ste si niečo na splátky s nádejou, že splátky budete môcť splácať?
53. Keď sa stane niečo neočakávané, ako napríklad nehoda alebo iná rušivá udalosť, dostavujú sa u vás neskôr, ako následok na ňu, nejaké reakcie?
54. Beriete do úvahy skôr blaho všetkých ako svoje vlastné výhody?
55. Ak počúvate rečníka, máte niekedy pocit, že sa to, čo hovorí, vzťahuje výhradne na vás?
56. Vadí vám len zriedkakedy hluk v okolí vo vašej sústredenosti?
57. Ste zvyčajne informovaný o tom, čo sa okolo vás deje nové?
58. Ste schopný s istotou naplánovať a pracovať na uskutočnení určitej udalosti so šesťmesačným predstihom?
59. Myslíte si, že sú moderné výkony trestu s väzením bez mreží odsúdené k zániku?
60. Máte tendenciu byť nedbalý?
61. Máte niekedy tvárou v tvár životu pocit, že je všetko neskutočné?
62. Zotavíte sa rýchlo z vplyvu zlých správ?
63. Ak kritizujete, snažíte sa v tej istej chvíli povzbudzovať?
64. Ste zvyčajne ostatnými považovaný za chladného?
65. Sú vaše názory nedostatočne dôležité na to, aby ste ich povedali ostatným?
66. Ste si sami sebou tak istý, že tým ostatným občas idete na nervy?
67. „Strážite si“ veci, ktoré ste požičali priateľom?
68. Tešíte sa z činnosti, ktoré ste si sami zvolili?
69. Má na vás veľmi silný vplyv citovo ladená hudba?
70. Odsúdite niekoho iba preto, že je v niektorom bode vo vzťahu k vám odporcom alebo rivalom?
71. Usadnete často a premýšľate o smrti, chorobe, bolesti a zármutku?
72. Znepokojuje vás myšlienka na stratu dôstojnosti?
73. Zhromažďujete neustále veci „ktoré by sa mohli hodiť“?
74. Kritizovali by ste niečie charakterové chyby, alebo chyby v nejakom diele, a poukázali by ste na ne?
75. Obdivujete otvorene krásne veci?
76. Zbavujete sa občas vecí, ktoré vám vlastne nepatria?
77. Zdravíte ľudí s vrúcnym nadšením?
78. Zamýšľate sa často nad minulými neúspechmi?
79. Považujú vás ostatní za dôrazného, čo sa vašich názorov alebo konania týka?
80. Prijímate kritiku ľahko a bez nevôle?
81. Je pravda, že vás vzdialené hluky zvyčajne nerušia, keď si chcete oddýchnuť?
82. Máte sklon k žiarlivosti?
83. Máte tendenciu odkladať veci a potom zisťujete, že je na ne príliš neskoro?
84. Riadite sa skôr prianiami ostatných, než aby ste sa snažili mať to po svojom?
85. Je pre vás jednoduché začať nejaký projekt?
86. Obhrýzate si nechty alebo obhrýzate ceruzku?
87. Začnete byť viac emocionálny len preto, aby ste vytvorili efekt?
88. Keby sme vtrhli do cudzej zeme, cítili by ste sympatie s ľuďmi odopierajúcimi v tejto zemi vojenskú službu z dôvodu svedomia?
89. Máte nejaké citlivé miesto?
90. Je pravda, že máte veľmi málo záujmov, ktoré ste si sami vybrali?
91. Máte niekedy jedinú myšlienku, ktorá vám po celé dni nejde z hlavy?
92. Jete pomaly?
93. Ste schopný mať upokojujúci vplyv, keď ostatní prepadnú panike?
94. Zastavili by ste sa a zistili, či osoba potrebuje pomoc, aj keď by vás o to priamo nepožiadala?
95. Ste vopred zaujatý v prospech svojej školy, univerzity, klubu, mužstva atď.?
96. Platíte dlhy a dodržiavate sľuby, pokiaľ je to možné?
97. Spíte dobre?
98. Potrestali by ste desaťročné dieťa telesne, keby vás odmietlo poslúchnuť?
99. Dávate v spoločnosti alebo organizácii, ktorej ste členom, prednosť pasívnej úlohe?
100. Postupuje pri svojom premýšľaní logicky a vedecky?
101. Má dnešná mládež viac možností ako minulá generácia?
102. Stáva sa vám, že zahadzujete veci, ale neskôr zisťujete, že ich vlastne potrebujete?
103. Vzdali by ste sa ľahko už nastúpenej cesty, pretože by vám spôsobovala veľké problémy?
104. Je pravda, že len pár tém vás naozaj nadchne?
105. Je pravda, že nedôverujete konaniam ostatných veľmi zriedka?
106. Kladiete si niekedy otázku, či na vás niekomu naozaj záleží?
107. Odmietate zodpovednosť, pretože pochybujete o svojej schopnosti veci zvládať?
108. Pociťujete niekedy potrebu znovu hovoriť zaujímavú vec alebo novinku?
109. Máte sklon zveličovať oprávnené sťažnosti?
110. Je váš výraz tváre skôr premenlivý ako stály?
111. Musíte zvyčajne ospravedlňovať alebo podporovať svoj názor, ktorý ste už raz povedali?
112. Obdivuje úprimne a otvorene krásu druhých ľudí?
113. Dalo by vám veľa námahy premýšľať o samovražde?
114. Považujete sa, čo sa týka vášho prístupu k životu, za energického?
115. Keď s niekým nesúhlasíte, ovplyvní to váš vzťah k tejto osobe?
116. Spôsobí vám menšie zlyhanie z vašej strany len zriedkakedy starosti?
117. Máte niekedy pocit, že veľa hovoríte?
118. Smejete sa často?
119. Je ľahké urobiť vám radosť?
120. Keby ste sa stretli s priamou opozíciou, snažili by ste sa presadiť svoj vlastný názor skôr, ako by ste sa podvolili?
121. Predpokladajme, že by vzdialenosť nebola veľmi veľká. Dali by ste aj tak prednosť jazde pred chôdzou?
122. Vyruší vás niekedy hluk vetra alebo praskanie v dome?
123. Je vaša mienka ovplyvňovaná tým, že posudzujete veci z hľadiska skúseností, svojej výchovy alebo svojho zamestnania?
124. Vkradne sa do vášho konania často netaktnosť?
125. Je pravda, že nedôverujete ľuďom, ktorí vás žiadajú o požičanie peňazí?
126. Sú vaše rozhodnutia ovplyvnené osobnými záujmami?
127. Dokážete sa veľmi nadchnúť nejakou jednoduchou maličkosťou?
128. Podnikáte často činy, od ktorých ste svojim zdravým ľudským rozumom zradzovaný?
129. Ste za rasovú diskrimináciu a triedne rozdiely?
130. Ste si vedomý nejakých svojich telesných návykov, ako napr. šprtanie sa v nose a ušiach, hranie sa s vlasmi alebo niečoho podobného?
131. Dokážete sa rýchlo prispôsobiť a využiť nové okolnosti a situácie, aj keď môžu byť ťažké?
132. Spôsobujú vám určité zvuky nepríjemné pocity?
133. Dokážete pochopiť stanovisko druhého, keď chcete?
134. Chodíte spať viac podľa toho, kedy sa vám chce, ako „podľa hodín“?
135. Robia vás menšie starosti ľudí netrpezlivými?
136. Rozčuľujú vás deti?
137. Ste menej zhovorčivý ako vaši známi?
138. Plníte zvyčajne pridelené úlohy rýchlo a systematicky?
139. Pomohli by ste spolucestujúcemu skôr sami, namiesto toho, aby ste to prenechali príslušnému pracovníkovi?
140. Ak máte voliť, volíte vždy kandidátov rovnakej strany skôr, ako by ste si preštudovali jednotlivé strany a ich kandidátov a volili podľa toho?
141. Zaoberáte sa často svojimi minulými chorobami či bolestivými zážitkami?
142. Cítite sa nesvoj v neporiadnom prostredí?
143. Kritizujete zvyčajne film alebo divadelné prestavenie, ktoré ste videli, alebo knihu ktorú čítate?
144. Ak hovoríte opäť zábavnú príhodu, dokážete ľahko napodobniť spôsob a dialekt pôvodnej situácie?
145. Sú vaše nápady v odboroch, v ktorých nie ste odborníkom, dostatočne dôležité na to, aby ste ich povedali ostatným ľuďom?
146. Máte tendenciu upratať neporiadok v domácnosti niekoho iného?
147. Dokážete ľahko prijať porážku bez toho, aby ste museli prehltnúť svoje sklamanie?
148. Cítite sa často deprimovaný?
149. Cítite sa niekedy nesvoj v spoločnosti detí?
150. Ak nie ste schopný niečo urobiť, ste potom jednoducho otrávený, namiesto toho, aby ste sa popozerali po novej činnosti alebo nových spôsoboch?
151. Cítite sa niekedy úplne neschopný niečoho sa nadšene zúčastniť?
152. Sťažuje sa málokedy?
153. Pracuje nárazovo, pričom ste relatívne neaktívny, a potom deň alebo dva veľmi, veľmi aktívny?
154. Trápi vás množstvo neodovzdanej roboty, ktorú máte?
155. Sú ľudia radi vo vašej spoločnosti?
156. Mohli by ste niekoho nechať dopísať posledné dve slová v krížovke bez toho, aby ste mu do toho zasahovali?
157. Beriete väčšinou do úvahy tie najlepšie stránky ľudí a hovoríte o nich len zriedkakedy pohŕdavo?
158. Rozosmeje vás niečo ľahko, alebo vám ľahko niečo vzbudí úsmev na tvári?
159. Ste v hlase a spôsobe konania jasný a dôrazný?
160. Ste veľmi vrelý iba k blízkym priateľom, pokiaľ vôbec?
161. Sú vaše vlastné záujmy a odbory vedenia pre vás natoľko dôležité, že už nemáte čas na nič iné?
162. Chceli by ste „rozbehnúť niečo nové“ vo svojom okolí, kde žijete?
163. Uskutočnili by ste nevyhnutné kroky, aby ste zabili zviera, a tak ho zbavili bolesti?
164. Je pre vás ľahké oddýchnuť si?
165. Cítite len málo ľútosti nad minulými neúspechmi?
166. Ak si pomyslíte na strach alebo na niečo, čo vo vás budí strach, spôsobuje vám to telesné reakcie?
167. Ak ste zapletený do nejakej emocionálnej situácie, môžete veriť svojmu rozhodnutiu?
168. Mohol by vás niekto iný považovať za skutočne aktívneho?
169. Pripadá vám obtiažné pustiť sa do vecí, ktoré je dôležité urobiť?
170. Ste proti podmienečnému výkonu trestu u odsúdených?
171. Trávite veľa času zbytočnými starosťami?
172. Pripadá vám pri hádke ťažko pochopiteľné, že druhý človek nerozumie vášmu hľadisku, a preto s vami nesúhlasí?
173. Vyrovnáte sa celkom dobre s každodennými problémami v živote?
174. Hovoríte zvyčajne ostatným pravdu?
175. Čakáte skôr, nech sa niečo stane, namiesto toho, aby ste to sami zapríčinili?
176. Míňate veľa, v pomere k svojmu príjmu?
177. Môžete na seba vziať predpokladané riziko bez toho, aby ste si s tým robili príliš veľa starostí?
178. Keby ste boli zapletený do menšej autonehody, postarali by ste sa skutočne o to, aby ste všetky vami spôsobené škody nahradili?
179. Ste ostatnými komandovaný?
180. Prižmúrite oko u svojich priateľov v istých veciach, v ktorých by ste ostatných posudzovali tvrdšie?
181. Premýšľate často o svojej menejcennosti?
182. Kritizujú vás ľudia, keď hovoria s ostatnými?
183. Ste v rozpakoch, keď vás niekto na verejnosti srdečne privíta tak, že vás pobozká, objíme alebo vás poklepe po ramene?
184. Je pravda, že často kvôli prianiam ostatných nerobíte to, čo by ste urobiť chceli?
185. Ste občas presvedčený o správnosti svojich názorov v odbore, v ktorom nie ste odborníkom?
186. Stáva sa vám často, že sa snažíte robiť všetky veci naraz?
187. Súdite o svojich schopnostiach menej ako vaši známi?
188. Je pre vás myšlienka na smrť alebo dokonca len na niečo, čo ju pripomína, celkom odporná?
189. Cítite sa rozladený ešte nejakú dobu potom, čo bol spor urovnaný?
190. Ste priateľskejší hlasom, prístupom a výrazom?
191. Pripadá vám život trocha nejasný a neskutočný?
192. Cítite sa často rozrušený ohľadom osudu vojnových obetí a politických utečencov?
193. Prosia vás nie príliš známi o pomoc, či radu vo svojich problémoch?
194. Ak vám chýba nejaký predmet, myslíte si, že vám ho niekto musel ukradnúť alebo niekam založiť?
195. Keby ste si mysleli, že vám a vášmu konaniu niekto nedôveruje, snažili by ste sa mu to vysvetliť, namiesto toho, aby ste ho nechali, nech si v tom urobí jasno sám?
196. Myslíte si niekedy, že váš vek hovorí proti vám? (Či už príliš mladý alebo príliš starý.)
197. Máte obdobie, keď ste smutný a skľúčený, hoci by preto nebol pádny dôvod?
198. Je pravda, že sa často sťažujete na podmienky, ktorým musíte v živote čeliť?
199. Máte sklony zakrývať svoje city?
200. Myslíte si, že máte mnoho dobrých priateľov?